Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

BETALINGSVOORWAARDEN
Voor alle trainingen, cursussen, workshops: www.huisvivento.be geldt 100% betaling bij inschrijving . Je ontvangt onmiddellijk een bevestiging van betaling. Indien je gekozen hebt voor betaling via overschrijving, vermeld het ordernummer of factuurnummer. Het cursusgeld blijft volledig verworven, ook als de cursist de training annuleert, de lessen staakt of om een of andere reden niet op de cursus/training aanwezig kan zijn. Indien de betaling van de toegestuurde factuur niet betaald is op de vervaldag, zal een herinnering gestuurd worden via mail tot betaling. Je deelname is vanaf dan niet meer verzekerd.
ANNULATIEVOORWAARDEN
Bij annulering van de cursus/training, 1 week voor de aanvang van de online en/of live training: je betaalt 30% van het volledige cursusgeld als annuleringskost, met een minimum van 50 Euro. Tenzij je ervoor kiest om het bedrag te transfereren naar een andere cursus of training of naar een andere datum. De bestelling is steeds op naam en kan niet doorgegeven worden. Bij annulering tijdens de training, wordt het volledige factuurbedrag niet terug betaald. Indien het factuurbedrag nog niet volledig vereffend was, dient dit alsnog betaald te worden.
Indien de cursus geannuleerd wordt door onvoldoende inschrijvingen of door overmacht, wordt het inschrijvingsgeld door Huis ViventO bvba volledig geretourneerd.
AUTEURSRECHTEN
Door in te schrijven, geef je toestemming aan Huis ViventO om tijdens de training audioopnames te maken van de cursusinhoud, algemene foto’s te maken van de sfeer of te filmen. Huis ViventO kan vrijelijk gebruik maken van dit foto- en filmmateriaal waarop je in beeld komt in haar eigen publicaties, in externe communicatie of communicatie via het internet. Indien je niet herkenbaar wil voorkomen op het foto- en filmmateriaal zal daar steeds onmiddellijk gevolg aan worden geven. Laat ons dit weten via een schriftelijk verzoek via e-mail of gewone post. Volgens art. 10 en 12 van de privacy wet heb je immers recht op toegang, verbetering of verzet wanneer het gaat om persoonsgegevens, inclusief beeldmateriaal.
Het kopiëren van lesmateriaal (inclusief audiovisuele opnames en/of andere mediatechnieken) en het gebruik van logo’s – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cindy Bastiaens, zaakvoerder Huis ViventO – wordt gerechtelijk vervolgd.
ONAFHANKELIJKHEID & VERANTWOORDELIJKHEID
De coachings en trainingen van Huis ViventO bvba maken geen inbreuk op de integriteit van de cliënt/cursist en is er op gericht deze zo snel mogelijk onafhankelijk te maken of te houden. De cliënt/cursist draagt een eigen verantwoordelijkheid en we hebben respect voor diens levensbeschouwing. Bij alle vormen van begeleiding wordt uitgegaan van het zelfhelend vermogen in personen. Het uitoefenen van een coaching aangeleerd door Huis ViventO bvba valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de beoefenaar. HUis ViventO en zijn docent(en) kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden. Gebeurlijke ongevallen van, naar en tijdens de lessen van Huis ViventO vallen totaal ten laste van de cursist.
KLACHTEN
Zaken waarin deze voorwaarden niet in voorzien zijn, worden voor besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van Huis ViventO bvba. Klachten met betrekking tot de training worden in eerste instantie behandeld via de docent/trainer. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan bestaat de mogelijkheid zich schriftelijk te richten tot het secretariaat van Huis ViventO bvba. Dit wordt voorgelegd aan het bestuur, die dan binnen de 8 weken uitspraak doet over de klacht en de hieruit voortvloeiende maatregelen. De uitspraken van het bestuur zijn bindend.
ALGEMEEN
Gerechtelijke geschillen kunnen alléén bij de Rechtbank van Antwerpen – België beslecht worden.
Huis ViventO bvba behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in het programma, prijzen en planningen aan te brengen.