Kinderen

Individuele Coaching – Kinderen

Mijn kind heeft faalangst:
geef je kind vertrouwen

Kinderen van amper zeven die faalangst hebben. Helaas zijn die geen uitzondering meer. Is perfectionisme dat vaak aan de grondslag ligt een karaktereigenschap van je kind? Of denk je dat onze veeleisende maatschappij jouw kind in dat hoekje gebracht heeft? Vast staat dat te veel kinderen tegenwoordig een label meekrijgen, zoals faalangst, ADHD, autisme of gedragsstoornissen. ‘Afwijkend’ gedrag wordt sneller gedetecteerd.

Het ware ikje

Kinderen zijn bij hun geboorte puur, ze leven vanuit hun gevoel. Maar als ze opgroeien, wordt dat ‘ware ikje’ regelmatig gekwetst. Daardoor leren ze hun ‘ware ikje’, hun kwetsbaarheid, in het donker weg te steken. Dit is voor kinderen een manier om te overleven, om die emoties niet meer te hoeven voelen. Het ‘ware ikje’ wordt een ‘overlevingskind’. Door die aangeleerde manier van overleven groeien al die kinderen op tot een ‘geworden volwassene’. Met een donkere en een lichte kant.

 

Omgaan met emoties

Bij Huis ViventO breng ik weer licht in onze donkere kant. Samen met je kind doorvoelen  we emoties en achterhalen we hun eigenlijke behoefte. Iedere uitdrukking van een emotie draagt een boodschap in zich mee: ik ben bang, luister naar mij, kijk naar mij … Kortom: heb aandacht voor mij. Sommige kinderen lopen weg van hun emoties, andere kinderen onderdrukken ze of brengen ze juist heel luid. Ieder kind heeft dan ook een andere benadering nodig.

 • Je boosheid vraagt om gehoord en gezien te worden. Het geeft je kracht om je grenzen te stellen.
 • Je angst wil je bodyguard zijn, om je alert te houden en je daardoor zelfvertrouwen te geven.
 • Je verdriet leert je om jezelf te troosten en aandacht te geven, om weer thuis te komen bij jezelf.

Innerlijke kracht als fundament

De maatschappij waarin we leven, vormt ons: ze bepaalt wie we zijn en hoe we ons moeten gedragen. Ratio is belangrijker dan emotie. Mijn doel als coach is ervoor zorgen dat kinderen durven te ZIJN vanuit hun hart. Jouw rol als ouder? Luisteren naar de emoties van je kind. Hem vertellen dat hij bij jou zichzelf mag zijn. En hem leren dat hij echt wel een plek op deze wereld heeft. Dat het hart een even belangrijke leidraad is als het hoofd. Samen geven we jouw kind een fundament dat bestaat uit innerlijke kracht, liefde en zelfvertrouwen.

Authentieke kinderen

Bij Huis ViventO begeleid ik kinderen die niet begrepen worden of zich niet begrepen voelen.

 • Ik leer je kind liefdevol communiceren over zijn emoties en behoeften in situaties waarbij ze boos, verdrietig of bang zijn.
 • Ik leer je kind dat hij uniek is en recht heeft op zijn eigen ruimte in situaties waarbij iemand over zijn grenzen gaat.
 • Ik leer je kind hoe hij gehoord en gezien kan worden in situaties waarbij je kind een bepaald gedrag stelt dat je niet begrijpt of goedkeurt. Kinderen stellen vaak een gedrag waar een andere drijfveer achter zit dan we op het eerste gezicht denken.
 • Ik leer je kind zichzelf een kans te geven in situaties waar hij fouten gemaakt heeft of als de druk van presteren te hoog wordt.
 • Ik leer je kind om zelf verantwoordelijk te zijn en fouten te mogen maken in situaties dat je kind niet de mogelijkheid en de ruimte krijgt om zichzelf te vertrouwen in alles wat hij doet.
 • Ik leer je kind zonder oordeel te zijn en compassie te tonen in situaties dat je kind andere kinderen pest.
 • Ik leer je kind om te kijken naar zijn imperfectie en gebreken, en ze te aanvaarden, als je kind kampt met faalangst. Want faalangst draait om de imperfectie van de perfectie …
 • Ik leer je kind in verbinding staan met zijn (eigen)waarde in situaties waarbij je kind voelt dat hij niet in een situatie of omgeving past of er zich niet thuis voelt.

Kinderen, ouders en begeleiders van ouders

Ikzelf heb veel geleerd van Kleuren-Wijs, een gedachtengoed waar het BEWUST-ZIJN centraal staat. Dankzij Kleuren-Wijs heb ik opnieuw de verbinding gevonden tussen mijn EIGEN kracht, mijn (EIGEN)waarde en mijn ZELFvertrouwen. Het heeft me geholpen beslissingen te nemen op basis van gevoel en niet alleen op basis van inzichten. Naast kinderen begeleid ik ook volwassenen die opnieuw willen begrijpen wie ze zijn en begeleiders en opvoeders van kinderen die kinderen beter willen begrijpen.

Heeft jouw kind faalangst? Is er iets dat hem dwarszit? Wil jij begrijpen wat er in jouw kind omgaat? Neem dan contact op met OCP-coach Cindy Bastiaens.