Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING HUIS VIVENTO BVBA

1. INLEIDING
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze cursisten, opdrachtgevers en de bezoekers van onze website is voor ons een vanzelfsprekende zaak.
Persoonlijke gegevens worden dan ook door Huis ViventO met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en naar beste kunnen beveiligd.
2. VERWERKING EN GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS
In het kader van onze trainingsactiviteiten, het verzenden van onze brochure en onze elektronische nieuwsbrief, leggen wij gegevens vast. Bij die gegevens gaat het om contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, gevolgde trainingen, behaalde certificaten en diploma’s en in het geval van het bepalen van de filters van de cursist/client om resultaten van een test. Huis ViventO gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, maar stelt deze gegevens nooit ter beschikking aan derden.
3. HUIS VIVENTO, COACHES & BEGELEIDERS
Ook aan de mensen die training of begeleiding geven voor Huis ViventO, is het strikt verboden om gegevens van cursisten die zij in het kader van hun werkzaamheden voor Huis ViventO ontmoet hebben, te gebruiken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor het werven van deelnemers voor andere trainingsactiviteiten of het aankondigen van andere producten. Een uitzondering hierop is wanneer een voor Huis ViventO werkende trainer of begeleider een cursist of een opdrachtgever zelf heeft doorverwezen naar Huis ViventO. In dat laatste geval heeft zij/hij uiteraard het volste recht om deze personen te blijven benaderen.
4. UW E-MAILADRES
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, wordt uw e-mail adres alleen maar daarvoor gebruikt.
5. DVD-OPNAMEN
Soms worden er tijdens onze opleidingen/coachingen dvd-opnamen gemaakt, om de deelnemers gelegenheid te geven om de live demonstraties en presentaties achteraf nogmaals te bestuderen. Deze dvd’s worden alleen uitgeleend aan medecursisten uit dezelfde opleiding die een verklaring hebben ondertekend waarin zij het vertrouwelijk gebruik van deze opnames garanderen. Als de opnamen voor algemene trainings- en voorlichtingsdoelen worden gebruikt, zoals e-learning, wordt hiervoor aan de betreffende persoon altijd van te voren toestemming gevraagd.
6. ANONIEM MAKEN VAN CLIENTVERSLAGEN EN CASE STUDIES
Wanneer deelnemers in het kader van hun opleiding of -training schriftelijk cliënt verslagen of case studies inleveren, dat wordt dit anoniem verwerkt. Privacy wordt altijd gerespecteerd.
Trainers en begeleiders van Huis ViventO behandelen strategische informatie van cursisten en opdrachtgevers strikt vertrouwelijk.
7. AFMELDEN EN VERWIJDEREN VAN UW GEGEVENS
Als u uw gegevens (ongeacht in welke vorm ze zijn opgeslagen) wilt verwijderen, dan doen wij dat meteen.